Angénieux Optimo

Angenieux Optimo 15-40mm T2.6

 

Angenieux Optimo 17-80mm T2.2

 

Angenieux Optimo 28-76mm T2.6

 

Angenieux Optimo 45-120mm T2.8

 

Angenieux Optimo 24-290mm T2.8

 

Angenieux Optimo DP Rouge 16 – 42mm T2.8

 

Angenieux Optimo DP Rouge 30 – 80mm OptimoT2.8

 

Angénieux Optimo 25-250mm HR T3.5